Likwidacja szkód majątkowych, komunikacyjnych, transportowych • Carstens i Schues Poland Sp. z o.o.

Likwidator szkód - Carstens i Schues Poland Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo, które zostało założone w roku 1993 roku jako polsko-niemiecka spółka joint-venture. W latach 1997 - 2014 100% udziałowcem było przedsiębiorstwo Carstens & Schües GmbH. Obecnie jedynym właścicielem jest One Underwriting Agency GmbH.

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest likwidacja szkód majątkowych wykonywana na rzecz krajowych oraz zagranicznych towarzystw ubezpieczeniowych. Domeną przedsiębiorstwa są szkody samochodowe, tym niemniej nasze bogate doświadczenie obejmuje m.in. szkody w elektronice użytkowej, artykułach spożywczych, produktach chemicznych oraz budowlanych. Przez cały okres działalności Carstens i Schues Poland brał udział w likwidacji ponad 50000 szkód transportowych i komunikacyjnych z polis azjatyckich, północnoamerykańskich oraz europejskich towarzyst ubezpieczeniowych.

Pracownicy
Od początku działalności Carstens i Schues Poland zarząd spółki dużą wagę przykłada do wysokiego poziomu pracowników. Przez lata rozważnej polityki kadrowej udało się zbudować stabilny zespół pracowniczy, złożony ze specjalistów różnych dziedzin i o różnym stażu pracy.

Pracownikami Carstens i Schues Poland są osoby z wyższym wykształceniem technicznym jak również humanistycznym i ekonomicznym. Każdy pracownik swobodnie posługuje się narzędziami informatycznymi oraz komunikatywnie porozumiewa się w conajmniej jednym języku obcym, dzięki czemu zapewniamy obsługę zarówno w języku polskim, jak również angielskim i niemieckim.

Oprócz wysokich kompetencji merytorycznych zarząd spółki zwraca szczególną uwagę na etyczne postępowanie pracowników. Każdy pracownik obowiązany jest do przestrzegania polityki antykorupcyjnej spółki oraz zawsze może przedstawić swoje wątpliwości członkom zarządu.

Uzupełnieniem zespołu Carstens i Schues Poland są solidne firmy rzeczoznawcze, które stanowiąc oczy i uszy spółki w terenie, zapewniają wysokiej jakości wsparcie merytoryczne oraz informacyjne.

One Underwriting Agency GmbH
One Underwriting Agency GmbH powstał w sierpniu 2016 w wyniku przekształcenia AON Versicherungsagentur Deutschland GmbH w nowy podmiot o zwiększonym zakresie działalności i uprawnieniach. Głównym celem działania spółki jest świadczenie kompleksowych usług w imieniu i na rzecz towarzystw ubezpieczeniowych. Jednym z głównych obszarów jest realizacja usługi likwidacji szkód transportowych w imieniu i na rzecz azjatyckich oraz północnoamerykańskich towarzystw ubezpieczeniowych. One Underwriting Agency GmbH korzysta z wieloletniego doświadczenia swoich poprzedników oraz siły holdingu AON, dzięki czemu zapewnia wysoką jakość obsługi przy zachowaniu satysfakcjonującej szybkości procedowania oraz bez zbędnej biurokracji.

Carstens i Schues Poland Sp. z o.o. korzysta z doradztwa oraz doświadczenia pracowników One Underwriting Agency GmbH dzięki czemu może zaoferować na polskim rynku niemieckie know-how w atrakcyjnej cenie.

DYREKTORZY:
Johannes Janssen i Ksawery Zapaśnik