Likwidacja szkód majątkowych • Carstens i Schues Poland Sp. z o.o.

Likwidator szkód - Carstens i Schues Poland Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo, które zostało założone w roku 1993 roku jako polsko-niemiecka spółka joint-venture. W latach 1997 - 2014 100% udziałowcem było przedsiębiorstwo Carstens & Schües GmbH. Obecnie jedynym właścicielem jest AON Versicherungsagentur Deutschland GmbH.

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest likwidacja szkód majątkowych wykonywana na rzecz krajowych oraz zagranicznych towarzystw ubezpieczeniowych. Domeną przedsiębiorstwa są szkody samochodowe, tym niemniej nasze bogate doświadczenie obejmuje m.in. szkody w elektronice użytkowej, artykułach spożywczych, produktach chemicznych oraz budowlanych. Przez cały okres działalności Carstens i Schues Poland brał udział w likwidacji ponad 50000 szkód transportowych i komunikacyjnych z polis azjatyckich, północnoamerykańskich oraz europejskich towarzyst ubezpieczeniowych.

Pracownicy
Od początku działalności Carstens i Schues Poland zarząd spółki dużą wagę przykłada do wysokiego poziomu pracowników. Przez lata rozważnej polityki kadrowej udało się zbudować stabilny zespół pracowniczy, złożony ze specjalistów różnych dziedzin i o różnym stażu pracy.

Pracownikami Carstens i Schues Poland są osoby z wyższym wykształceniem technicznym jak również humanistycznym i ekonomicznym. Każdy pracownik swobodnie posługuje się narzędziami informatycznymi oraz komunikatywnie porozumiewa się w conajmniej jednym języku obcym, dzięki czemu zapewniamy obsługę zarówno w języku polskim, jak również angielskim i niemieckim.

Oprócz wysokich kompetencji merytorycznych zarząd spółki zwraca szczególną uwagę na etyczne postępowanie pracowników. Każdy pracownik obowiązany jest do przestrzegania polityki antykorupcyjnej spółki oraz zawsze może przedstawić swoje wątpliwości członkom zarządu.

Uzupełnieniem zespołu Carstens i Schues Poland są solidne firmy rzeczoznawcze, które stanowiąc oczy i uszy spółki w terenie, zapewniają wysokiej jakości wsparcie merytoryczne oraz informacyjne.

AON Versicherungsagentur Deutschland GmbH
AON Versicherungsagentur Deutschland GmbH powstały w sierpniu 2014 roku w wyniku połączenia Carstens & Schües GmbH oraz AIV Karl Alt GmbH świadczy usługi likwidacji szkód transportowych w imieniu i na rzecz azjatyckich oraz północnoamerykańskich towarzystw ubezpieczeniowych. Świadectwem wysokiej jakości usług oraz zaufania jakim został obdarzony są udzielone liczne akredytywy. Firma, dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz stałemu doskonaleniu oferowanych usług, zapewnia wysoką jakość obsługi. Likwidacja szkód przebiega szybko oraz bez zbędnej biurokracji.

Podstawę zespołu AON Versicherungsagentur Deutschland GmbH stanowią byli maklerzy morscy, którzy wraz z inżynierami oraz ekonomistami tworzą samodzielny, profesjonalny kolektyw. Dodatkowe wsparcie merytoryczne zapewnia sieć rzeczoznawców na terenie całych Niemiec.

AON Versicherungsagentur Deutschland GmbH świadczy również usługi doradcze na naszą rzecz oraz zapewnia merytoryczne wsparcie przy skomplikowanych bądź znacznych szkodach.

DYREKTORZY:
Philip Specht i Ksawery Zapaśnik