Kontakt:

Carstens i Schues Poland Sp. z o.o.
ul. Krakowskie Przedmieście 79 lok. 313
00-079 Warszawa

Telefon: (+48) 22-827-96-93
Fax: (+48) 22-692-74-67 wew. 12
E-mail: carstens@carstens.pol.pl

Kontakt do poszczególnych pracowników:

Marek Zagrodzki - Specjalista ds. Szkód Transportowych
Telefon: (+48) 22-827-96-93 wew. 11
E-mail: marek.zagrodzki@carstens.pol.pl

Rafał Jeger - Specjalista ds. Szkód Transportowych
Telefon: (+48) 22-827-96-93 wew. 14
E-mail: rafal.jeger@carstens.pol.pl

Tomasz Wojtowiecki - Specjalista ds. Szkód Transportowych
Telefon: (+48) 22-827-96-93 wew. 13
E-mail: tomasz.wojtowiecki@carstens.pol.pl

Ksawery Zapaśnik - Dyrektor Zarządzający
Telefon: (+48) 22-827-96-93
E-mail: ksawery.zapasnik@carstens.pol.pl

Dane rejestrowe:

Carstens i Schues Poland Sp. z o.o.
ul. Krakowskie Przedmieście 79 lok. 313
00-079 Warszawa
NIP: PL 526-00-11-960
REGON: 010227061
Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN (opłacony w całości)

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Sąd Gospodarczy, XII Wydział KRS
KRS: 0000197967

Dane bankowe:

Polska Kasa Opieki S.A. (Pekao S.A.)
Al. Jerozolimskie 65/79
00-950 Warszawa
SWIFT CODE: PKOPPLPW

Nr konta:
52 1240 6218 1111 0000 4623 2317 (PLN)
83 1240 6218 1978 0010 3565 5339 (EUR)

Kontakt w sytuacjach awaryjnych:

W przypadku spraw nagłych kontakt poza godzinami pracy z osobą dyżurną jest pod numerem: +48 501-350-288