Kosztorys naprawy samochodu:

Likwidacja szkód
Kosztorys naprawy samochodu sporządzany jest w przypadku uszkodzenia pojazdu. Celem stworzenia takiego dokumentu jest określenie kosztów, jakie zostaną poniesione na naprawę uszkodzonego samochodu z uwzględnieniem kwoty robocizny oraz części zamiennych.

Kiedy samochód zostanie uszkodzony, jego właściciel musi zgłosić ten fakt i przedstawić kosztorys naprawy samochodu do ubezpieczyciela, u którego wykupił OC. Jeśli tego nie zrobi, będzie miał spory problem z uzyskaniem odszkodowania. Kosztorys naprawy samochodu w oczach ubezpieczyciela jest tym dokumentem, który w rzetelny sposób określa zakres szkód oraz środków finansowych, jakie należy ponieść na ich usunięcie. W ramach obowiązujących przepisów właściciel samochodu od momentu jego uszkodzenia ma trzy lata, aby przedstawić stosowny dokument przygotowany przez rzeczoznawcę majątkowego.

Po zgłoszeniu szkody do ubezpieczyciela w przeciągu 24 godzin rzeczoznawca ustala z właścicielem dogodny termin oględzin pojazdu. Najczęściej po dwóch lub trzech dniach rzeczoznawca działający w ramach firmy ubezpieczeniowej, przedstawia właścicielowi pojazdu oraz wybranemu przez niego warsztatowi kosztorys naprawy samochodu. Jeśli kosztorys zostanie zaakceptowany, wówczas właściciel samochodu musi zdecydować, czy chce otrzymać pieniądze przynależne mu z tytułu odszkodowania lub też wyznaczyć do ich przyjęcia warsztat, gdzie dokonywana będzie naprawa pojazdu.

Właściciel pojazdu ma pełne prawo do tego, aby wybrać warsztat, mechanika, u którego chce naprawić samochód oraz części zamienne. Jeśli się okaże, że koszt naprawy okazał się wyższy niż ten przewidziany w kosztorysie, to i tak ubezpieczyciel jest zobowiązany je pokryć.

W przeciągu 30 dni od zgłoszenie przez właściciela tego, że doszło do uszkodzenia pojazdu, ubezpieczalnia jest zobowiązania do wypłacenia odszkodowania, którego kwota została dookreślona w kosztorysie naprawy. Z pewnych względów firmy ubezpieczeniowe nie wywiązują się w tym terminie z wypłatą. Jednak poszkodowany właściciel pojazdu za każdy dzień zwłoki może ubiegać się u swego ubezpieczyciela stosownych odsetek.

Kiedy odszkodowanie przyjmuje formę rozliczenia gotówkowego, ubezpieczyciel ma prawo do pomniejszenia kwoty odszkodowania o podatek VAT. Dodatkowo wyliczenie kosztów poniesionych na zakup części zamiennych potrzebnych do naprawy samochodu, będzie oparte nie o nowe, oryginalne zamienniki, ale te o zbliżonej jakości.

Ubezpieczając samochód należy zwrócić uwagę na kilka ważnych aspektów. Po pierwsze, podpisując umowę z ubezpieczycielem, należy sprawdzić czy w dokumencie nie zostały zawarte jakieś niejasne i trudne w późniejszej interpretacji stwierdzenia. Po drugie, warto zapoznać się z zasadami i warunkami w oparciu, o które ubezpieczyciel przeprowadza analizę szkód i ich rozliczenie. Po trzecie, należy dowiedzieć się, jak szeroki jest zakres ochronny ubezpieczenia.