Usługi:

Likwidacja szkód
Usługi likwidacji szkód majątkowych świadczymy zarówno dla stałych kontrahentów jak i firm oraz osób fizycznych na zasadzie jednorazowej usługi. Proces likwidacji rozpoczyna się w momencie zgłoszenia do naszego biura faktu wystąpienia szkody oraz przesłania dostępnej dokumentacji. Bazując na posiadanych informacjach wstępnie weryfikujemy istnienie ochrony ubezpieczeniowej a następnie podejmujemy wspólnie z Klientem decyzję o ewentualnych oględzinach zniszczonego mienia oraz miejsca zdarzenia. Po zebraniu wymaganego przez ubezpieczyciela kompletu dokumentów, sprawy są niezwłocznie analizowane oraz wydawany jest raport z likwidacji szkody. W zależności od ubezpieczyciela oraz zakresu zamówionej usługi sprawa jest przekazywana bezpośrednio do płatności lub do ostatecznego zatwierdzenia przez właściwe towarzystwo ubezpieczeniowe.
Sprawy nie objęte ochroną ubezpieczeniową odrzucamy w imieniu ubezpieczyciela lub przekazujemy do jego decyzji. Takie podejście skraca czas likwidacji szkody i jednocześnie odciąża naszych Klientów.

Analizy szkodowości
Carstens i Schues Poland korzysta z nowoczesnego systemu komputerowego opracowanego specjalnie dla potrzeb naszej firmy. Dzięki niemu pracownicy posiadają stały dostęp do aktualnego statusu, historii oraz szczegółów wszystkich szkód aż do 5 lat wstecz. Pozwala on na przygotowywanie dogłębnych analiz statystycznych przekazywanych do nas spraw w odniesieniu do dowolnie wybranego okresu. Dzięki otwartej strukturze systemu, w przypadku podjęcia stałej współpracy, istnieje możliwość stworzenia modułu spełniającego specjalne wymagania klienta.

Wyceny w systemie Audatex
Carstens i Schues Poland korzysta z systemu kosztorysowania napraw samochodów - Audatex. W połączeniu z doświadczeniem i praktyczną wiedzą naszych specjalistów jesteśmy w stanie zaoferować Państwu usługi niezależnej wyceny kosztów napraw pojazdów po atrakcyjnych stawkach. Usługę wyceny realizujemy zarówno w oparciu o oględziny w miejscu postoju pojazdu, jak również wyłącznie na podstawie dokumentacji fotograficznej sporządzonej wedle wytycznych Carstens i Schues Poland (usługa dostępna w przypadku małych i średnich uszkodzeń).

Ekspertyzy
W oparciu o 20-letnie doświadczenie w likwidacji szkód majątkowych jesteśmy w stanie zaoferować usługi rzeczoznawstwa majątkowego, które nie jest związane z likwidacją szkód. Współpracujemy z siecią zaufanych firm rzeczoznawczych na terenie Polski oraz wybranych krajów europejskich. Oferujemy wsparcie merytoryczne dotyczące zakresu oględzin, wyboru właściwego rzeczoznawcy, przygotowania dokumentacji w oparciu o potrzeby zleceniodawcy. Na życzenie możliwa jest również obsługa bezpośredniego zlecenia przez biuro główne, którą zapewniamy w języku polskim, niemieckim bądź angielskim.

Postępowania regresowe
W imieniu zagranicznych ubezpieczycieli, Carstens i Schues Poland Sp. z o.o. prowadzi regresy w stosunku do stron winnych za szkody. Na tle konkurencji wyróżnia nas fakt, iż pobieramy opłatę wyłącznie za regresy zrealizowane zgodnie z zasadą „no cure no pay”. W przypadku skomplikowanych spraw oraz w porozumieniu z klientem postępowania regresowe mogą być wspierane merytorycznie przez doświadczonych prawników z Polski i Niemiec.