Zarząd:

Członkowe Zarządu:

Johannes Josephus Jannsen - Urodzony w 1969 roku w Nijmegen w Holandii. Ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie w Groningen. Po ukończeniu studiów karierę swoją rozwijał w przedsiębiorstwach o międzynarodowym zasięgu, takich jak Shell czy KLM, a w przedsiębiorstwie AON rozpoczął pracę w roku 2001, gdzie pracował na stanowisku Dyrektora Generalnego AON Europa Środkowa i Wschodnia. W styczniu 2013 roku przyjął stanowisko członka zarządu oraz Dyrektora Generalnego AON Risks Solutions Deutschland. Od marca 2013 pełni także funcję członka zarządu w przedsiębiorstwach zależnych od AON Deutschland – Carstens & Schües GmbH, a następnie AON Versicherungsagentur Deutschland GmbH oraz Carstens i Schues Poland Sp. z o.o. W życiu prywatnym jest dumnym ojcem dwójki dzieci oraz troskliwym mężem.

Ksawery Franciszek Zapaśnik - Urodzony w 1979 roku w Warszawie.
W roku 2003 ukończył studia magisterskie na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej. Karierę zawodową rozpoczynał w fabryce chemicznej należącej do koncernu Reckitt Benckiser, gdzie był odpowiedzialny za logistykę opakowań. W grudniu 2004 dołączył do zespołu Carstens i Schues Poland. W ciągu kolejnych lat przejmował coraz bardziej odpowiedzialne zadania, aby w roku 2011 objąć stanowisko członka zarządu i Dyrektora Zarządzającego. W trakcie pracy w Carstens i Schues Poland, Ksawery Zapaśnik ukończył na Politechnice Warszawskiej podyplomowe studia z zakresu zarządzania, a w latach 2010-2014 kształcił się na Wydziale Informatyki Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych. Ksawery Zapaśnik jest kawalerem, poświęcającym swój wolny czas na rozwój zainteresowań związanych z transportem rowerowym oraz szynowym.